Maand: mei 2015

De peer en de brievenbus

De kloof tussen beslissers en werkvloer is vaak breed en diep. Ook – of misschien wel: juist – als het gaat om ICT. De werelden van missie, visie en ondernemingsplan enerzijds, en die van nullen en enen anderzijds, sluiten van nature nou eenmaal niet zo lekker op elkaar aan. Datzelfde geldt menigmaal voor de communicatiestijlen [Continue]

Agile lenigt de nood

In een ideale wereld is het uitvoeren van een software-ontwikkelingsproject een overzichtelijke bezigheid. De opdrachtgever weet precies wat hij nodig heeft – of beter nog: wat hij over een jaar of twee nodig heeft. De leden van het uitvoerende team begrijpen wat er van hen verwacht wordt, voeren een analyse uit, maken een basisontwerp en [Continue]