Fouten maken is prima

013-Thumbnail sluizen
‘Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets’: een waarheid als een koe.
Dus fouten maken? Hoort gewoon bij je werk.
Niks mis mee.
Doen we allemaal.

Hoewel…
De IT zou de IT niet zijn als er niet weer minstens één persoon had rondgelopen die de uitzondering vormde op een algemeen geaccepteerde regel.
In dit geval betrof het een programmeur. Van de norsere soort.
Een programmeur waar ik, als ik mijn ontwerpjes af had, naartoe moest om ze te laten bouwen.
Dat was een klusje om een beetje tegenop te zien.
Want hij zag het nut niet.
Hij had geen tijd.
Hij had geen zin.
Hij was het niet van plan.
Kortom: hij deed het niet.
En dan begon het smeken.
Alsjeblieft. Alsjeblieft!
Alsjeblieft?
Toe?
Ah…?
En net als ik dacht dat ik hem dit keer echt niet zou vermurwen, dan gebeurde het wonder.
Want dan zette hij zich ineens aan de arbeid. Grommend.
En dan maakte hij, in betrekkelijk korte tijd, precies datgene wat ik had willen hebben. En of het nou klein was of groot, makkelijk of moeilijk: altijd foutloos.
Foutloos!
Serieus: als je keer op keer iets opgeleverd krijgt zonder ook maar een enkel foutje erin, dan weet je niet wat je meemaakt.

Ik zal mijn woorden daarom een beetje nuanceren: ze bestaan wel, personen die geen fouten maken. Maar we zijn het er hopelijk wel over eens dat het een extreem zeldzaam slag mensen betreft.
(Wel een opluchting eigenlijk, want dat foutloze was nog wel te verdragen, maar het smeken kwam wel eens minder gelegen als er nog andere plannen waren voor de rest van de werkdag.)
Statistisch gezien, veiligheids- en gemakshalve kunnen we er denk ik rustig van uitgaan dat wijzelf en onze collega’s behoren tot de veel grotere groep van mensen die, hoe goed in ons werk ook, best foutjes maken.
Regelmatig.
En echt stomme blunders.
Af en toe.
‘Bewust onbekwaam’ is misschien wat sterk uitgedrukt, maar ‘bewust net niet helemaal 100% bekwaam op alle momenten en onder alle omstandigheden’ komt toch zeker aardig in de buurt.
Dus laten we nou maar een keer diep ademhalen en het gewoon toegeven. Dan kunnen we daarna maatregelen nemen om de impact van die fouten tot een minimum te beperken.

Fouten maken is namelijk niet erg, maar ze vervolgens laten zitten is natuurlijk heel andere koek.
De ervaren en professionele IT-er herken je dan ook niet aan het feit dat hij geen fouten maakt, maar aan het besef dat ze welhaast onvermijdelijk zijn en dat je ze dus moet opsporen en oplossen voordat de gebruiker er tegenaan loopt. Die houding, dat is wat de professional onderscheidt van de koekenbakker.

Dus wat doet zo’n deskundige IT-er: die bouwt in iedere stap controlemomenten in.
Zorgt vooraf dat hij weet wat hij moet doen en waarom, en checkt nog een keer dat hij alles goed heeft begrepen.
Spreekt door met collega’s, voert zijn werk nauwkeurig uit en controleert het dan nog een keer zelf voordat hij het laat reviewen door anderen.
En is dat allemaal gebeurd en zijn per stap de gevonden fouten hersteld, dan wordt er ook nog getest (en natuurlijk is daar dan voldoende tijd voor ingeruimd, net als voor foutherstel en hertest.)
Na afronding van de opdracht wordt er geëvalueerd en geleerd van de gemaakte fouten, zodat die niet nogmaals gemaakt hoeven te worden – er zijn immers nog zoveel andere fouten die ook een kans verdienen!

Duurt dat allemaal (veel te) lang? Ja, dat lijkt vaak wel zo. Maar we weten allemaal hoeveel minder oponthoud je hebt van een fout die gevonden wordt in het voortraject, dan van eentje die door eindgebruikers wordt ontdekt.
En dan hebben we het nog niet eens over de ellende die je kunt voorkómen door fouten te verhelpen voordat die in productie problemen veroorzaken.

Maar als al die stapjes en controles nou maar netjes worden uitgevoerd, dan kan er dus niets meer misgaan.
Nou ja, bijna niets.
Want ook bij de bestrijding van fouten kun je een keer een foutje maken en dan komt er soms toch nog zomaar eentje in productie.
Heel vervelend natuurlijk.
Maar anders zou het ook bijna gaan lijken of het makkelijk is allemaal.

013-Sluizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>